Waarom Fix?

Afspraak is afspraak

Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding

Glasheldere vrijblijvende offerte

Veilig en betrouwbaar vakmanschap, al meer dan 40 jaar ervaring

Aangesloten bij de geschillen commissie.

Volg ons op Facebook:AVG

Privacyverklaring

Fix-Badkamer en Timmerwerk gevestigd op het Egelveen 210 te Spijkenisse is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van persoonsgegevens

Fix-Badkamer en Timmerwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maak van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens zoals wij deze verwerken.

 

Welke gegevens leggen wij vast:

Afhankelijk van of u Personeel , Client of leverancier bent, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

.           Voor en achternaam

.           Geslacht

.           Geboortedatum

.           Geboorteplaats

.           Adres gegevens

.           Telefoon nummers

.           Email adressen

.           Overige persoonsgegevens die u verstrekt.

 

Doeleinden:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden ( mede afhankelijk van welke diensten u gebruik maak )

 

.           Om de administratie up to date te houden

.           Om een klacht of reactie op een klacht te verwerken

.           Om u te benaderen over een klacht omdat we daar onderzoek naar moeten doen of er

            ( geanonimiseerd) over    willen publiceren.

.           Om goederen en diensten bij u (af) te leveren

.           U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

.           Om betalingen te kunnen afhandelen.

.           Fix Badkamer en Timmerwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk

            toe verplicht zijn , zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

 

Verstrekking aan derde

 

Fix-Badkamer & Timmerwerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer wij uw gegevens aan derde verstrekken zorgen wij  er o.a. ( met een overeenkomst ) voor dat uw gegevens niet voor de andere doeleinden worden gebruikt.

Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

 

Beveiligen en bewaren

 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Zo zorgen wij dat alleen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dit nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Autoriteit persoonsgegevens

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fix-Badkamer en timmerwerk .

U kunt een verzoek tot inzage , correctie , verwijdering , gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar: info@fix-badkamerentimmerwerk.nl .

Fix-Badkamer en Timmerwerk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.